ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศุนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์

668 669 670 673 674