สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

วันที่ 12 มกราคม 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  โดยนางภัคฐฺพิชา บัณฑิตย์พงศธร ตำแหน่ง นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ เป็น ผู้มอบงบสนับสนุนในครั้งนี้ ให้ กับ หน่วยงานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สุรินทร์  ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 14 มกราคม 2560

S__5996612