อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันที่5-7ธันวาคม 2560 นายลิขิต. ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ฯได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์บุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมIMG_0583 IMG_0585 IMG_0589 IMG_0600