ออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผอ.สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด จัดประชุมพบปะสมาชิกบำนาญหน่วยอำเภอลำดวน เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการของสำนักงาน สกสค. การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

S__51381992 S__51381994 S__51381995 S__51381996