ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ

วันนี้ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผอ.สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด จัดประชุมพบปะสมาชิกบำนาญหน่วยจังหวัดสุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการของสำนักงาน สกสค. การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

S__51381969 S__51381971 S__51381972 S__51381973