ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันนี้วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผอ. สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ ประชุมพบปะสมาชิกขมรมข้าราชการบำนาญอำเภอเขวาสินรินทร์เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกS__51511302 S__51511304 S__51511305 S__51511306 S__51511307 S__51511308