ออกพื้นที่กับหน่วยงาน สพป.สร.3

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ นำโดยนางภัคฐ์พิชา  บัณฑิตย์พงศธร  พาคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วม จำนวน 2 คน ไปติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยได้ประสานงานกับนางวันนา คำบุญฐิติสกุล  เจ้าหน้าที่ การเงิน สังกัด สปพ.สร.3 เพื่อทำความเข้าใจในการหักเงินด้านการหักเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ในการนี้ได้รับความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3 ได้ดีเยี่ยม 13315681_1192724930761250_3114070708901255603_n13315467_1192724990761244_2973356710025882335_n13307289_1192724944094582_4613430314131075510_n