เปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  นายวัชรินทร์ พละผล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.        ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์

IMG_1093-246 IMG_1336-470 IMG_0786-33 IMG_1038-199 IMG_1566-599 IMG_1174-317 IMG_0953-160 IMG_1480-550 IMG_1381-488 IMG_1468-547 IMG_1470-548 IMG_1472-549