เรียนเชิญสมาชิก ชพค-ชพส.ข้าราชการและข้าราชการบำนาญตรวจสุขภาพประจำปี 2561

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทรื ขอเรียนเชิญสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ข้าราชการบำนาญตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ซึ่งเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง

1.วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 จุดตรวจ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ เวลา 07.00 น.-12.00 น

2.วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 จุดตรวจ ณ สพป.สุรินทร์ เขต 2 เวลา 07.00 น.-12.00 น.

หมายเหตุ ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (จิบน้ำได้เล็กน้อย)

ท่านที่เคยใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 แล้ว ใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ซ้ำไม่ได้อีก

รูปสุขภาพ รูปสุขภาพ1