แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.ที่กู้เงินโครงการ 5และอายุกรมธรรม์ที่จะหมดอายุเฉพาะในเดือน ตุลาคม 2561

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ แจ้งเรื่องการต่อประกันชีวิต ของสมาชิก ช.พ.ค.ที่กู้เงินโครงการ 5 และอายุกรมธรรม์ที่จะหมดอายุเฉพาะในเดือน ตุลาคม2561 โดยให้ทำการต่อประกันวงเงินกู้กับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) โดยขอให้สมาชิก ช.พ.ค.ไปติดต่อธนาคารออมสินโดยเร็วที่สุด สามารถตรวสอบรายชื่อของสมาชิกที่ กรรมธรรม์หมดอายุได้ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายชื่อ ประกัน ตค 611