โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินงานโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day ป้องกันไวรัส COVID 19 ณ โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” ร่วมกับจิตอาสาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 75 คน บุคลากร สกสค. จำนวน 10 คน รวม 85 คน ทำกิจกรรมทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หอประชุม โรงอาหาร อาคารเรียน ห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน โดยสำนักงาน สกสค. ได้สนับสนุน อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์ ทำความสะอาด เครื่องพ่นน้ำยา นำ้ยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และมอบเกียรติบัตรให้แก่จิตอาสาทุกคน

บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๐๐๘๑๗ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๐๐๘๑๗_10 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๐๐๘๑๗_7 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๐๐๘๑๗_13 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๐๐๘๑๗_35 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๐๐๘๑๗_56 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๐๐๘๑๗_65 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๐๐๘๑๗_66 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๐๐๘๑๗_67 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๐๐๘๑๗_68 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๐๐๘๑๗_69 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๐๐๘๑๗_70 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๐๐๘๑๗_92 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๐๐๘๑๗_76 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๐๐๘๑๗_79