โครงการอบรมสัมนาหน่วยงาน หัก ณ ที่จ่ายต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ชพค.-ชพส.

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการอบรมสัมนา หน่วยงาน หัก ณ ที่จ่าย ที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศะ ชพค-ชพส. ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน

อบรมหน่วยหักณที่จ่าย_๒๐๐๘๒๐_154 อบรมหน่วยหักณที่จ่าย_๒๐๐๘๒๐_50 อบรมหน่วยหักณที่จ่าย_๒๐๐๘๒๐_51 อบรมหน่วยหักณที่จ่าย_๒๐๐๘๒๐_54 อบรมหน่วยหักณที่จ่าย_๒๐๐๘๒๐_55 อบรมหน่วยหักณที่จ่าย_๒๐๐๘๒๐_58 อบรมหน่วยหักณที่จ่าย_๒๐๐๘๒๐_20 อบรมหน่วยหักณที่จ่าย_๒๐๐๘๒๐_40 อบรมหน่วยหักณที่จ่าย_๒๐๐๘๒๐_140 อบรมหน่วยหักณที่จ่าย_๒๐๐๘๒๐_172