ให้บริการสมาชิก ชพค.อายุ 90 ปี

วันที่ 19 พค.60 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายงานให้ นางสาวทัศพร ทีงาม ให้การบริการที่ดีต่อสมาชิก ชพค. อายุ 90 ปี       มาติดต่อให้ข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

1 2 3 4 5 6 7 8