ให้บริการสมาชิก ชพค.

วันที่ 26 เมษายน 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้บริการสมาชิก ชพค.-ชพส.เรื่องการ รับเงินค่าจัดาการศพ  และ ให้บริการ ด้านการลงทะเบียนหนี้สินครู

S__6086677 S__6086678 S__6086679 S__6086685 S__6086686 S__6086687 S__6086688