วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผอ.สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์.

S__50995237 S__50995239 S__50995240